Contact Us

Quản lý khách hàng

Hỗ trợ upload dữ liệu từ Excel, phân loại theo độ tuổi, giới tính, vùng miền...

Việc bảo mật dữ liệu hệ thống được áp dụng theo cơ chế của các ngân hàng

Tùy biến các trường dữ liệu để phù hợp với mọi Doanh nghiệp

Quản lý, lọc dữ liệu đơn giản bằng nhiều tiêu chí


Chăm sóc khách hàng

Đặt lịch, nhắc lịch làm việc với khách hàng

Dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, các cơ hội, báo giá, hợp đồng

Tích hợp Tổng đài hiện thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến


Quản lý Marketing

Tích hợp hệ thống Sms Brandname ngay trên phần mềm

Tích hợp hệ thống Email Marketing MailChimp hàng đầu thế giới

Theo dõi được các báo cáo chiến dịch Marketing để tối ưu hóa chi phí

Webform thu thập Email khách hàng, Email tự động hàng ngày, hàng tháng

Quản lý công việc

Tính năng nhắc nhở nhân viên đặt lịch làm việc, quản lý công việc theo user, không mất dữ liệu khi nhân viên cũ nghỉ việc.

Tích hợp tổng đài IP

Ghi âm lịch sử cuộc gọi, hiển thị thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến, thực hiện cuộc gọi bằng "click to call" trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại. >>Xem chi tiết...


Quản lý hợp đồng

Quản lý công nợ, theo dõi lịch sử giao dịch của từng khách hàng.

Báo cáo

Quản lý sẽ đánh giá lại hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua các báo cáo trong phần mềm.

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,